Search

Kompletní program silážování s Biofermem

SilaFor® 2 Plus

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.

Určený pro:

  • Konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce z přímé sklizně při sušině 20-28% (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky…)
  • Konzervace mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

  • Konzervaci pícnin s nízkou sušinou (od 20%)
  • Silážování za špatných klimatických podmínek kdy nelze zavadat
  • Konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek