Search

Kompletní program silážování s Biofermem

AdiSil® LG-100 Perfect

Mikrobiální inokulant pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných krmiv

AdiSil® LG-100 Perfect je nový silážní přípravek určený pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných krmiv. Výrazně zlepšuje fermentační proces a nutriční hodnotu siláží.

AdiSil® LG-100 Perfect obsahuje čtyři homofermentativní kmeny mléčných baktérií: 

Pediococcus acidilactici – akcelerátorový kmen, který nastartuje fermentaci.

Lactobacillus paracasei – díky široké fermentační škále cukrů (fermentuje také fruktany) rychle snižuje hodnotu pH.

Lactobacilus casei – rychle produkuje kyselinu mléčnou, má široké rozpětí fermentačních teplot a je termorezistentní.

Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentační proces a stabilizuje silážovanou hmotu. 

Pro bachorovou mikroflóru je metabolicky – jako rychlý zdroj energie – nejvýhodnější L forma kyseliny mléčné. Použité kmeny Lactobacillus casei a Lactobacillus paracasei produkují více než 90% kyseliny mléčné v nejvyužitelnější L (+) formě. Díky rychlému startu a širokému fermentačnímu rozpětí silážních kultur dochází k rychlému poklesu hodnoty pH, zastavení množení nežádoucích mikroorganismů a snížení rizika následné degradace silážované hmoty. 

Takto ošetřená siláž obsahuje maximální koncentraci uchovaných živin a je pro skot chuťově atraktivní. Výsledkem je zlepšení užitkovosti dojnic a návratnosti vložené  investice.