Search

Kompletní program silážování s Biofermem

SilaFor® NA

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.

Určený pro:

  • Konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce při sušině 20-28% (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky…).
  • Konzervace mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu.

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

  • Při konzervaci bílkovinných pícnin s nižší sušinou.
  • Při silážování za špatných klimatických podmínek.
  • Při nedostatečném odběru hmoty ze silážní jámy.