AdiSil® M-100 Stabil

Speciální inokulant pro zvýšení stability kukuřice a glycidových krmiv.

Silný inhibiční účinnek proti rozvoji kvasinek.

AdiSil® M-100 Stabil znamená:

   • Kvalitnější fermentační proces.
   • Lepší nutriční hodnota siláže.
   • Nižší ztráty sušiny při silážování.
   • Stabilní siláž i po jejím otevření.
   • Nižší ztráty na čelní stěně.
   • Delší skladovatelnost siláže.
   • Lepší chutnost a příjem siláže.

AdiSil® M-100 Stabil je vysoce účinný silážní přípravek určený pro konzervaci a zvýšení stability kukuřice a glycidových objemných krmiv. Výrazně snižuje počet kvasinek již od počátku fermentačního procesu a zvyšuje aerobní stabilitu siláže po jejím otevření.

AdiSil® M-100 Stabil obsahuje nový vysoce účinný kmen mléčných baktérií Lactobacillus brevis. Tento kmen byl vybrán z více než 600 vzorků laktobacilů, které byly izolovány z kukuřičných siláží na farmách. Hlavním kritériem výběru byla kvalita, rychlost fermentačního procesu a aerobní stabilita siláže po jejím otevření. Je známou skutečností, že glycidové siláže jsou po otevření a kontaktu s atmosférickým kyslíkem velmi náchylné k zahřívání, a to díky okamžitému nastartování množení kvasinek.

AdiSil® M-100 Stabil obsahuje unikátní kmen mléčných bakterií registrovaný v EU, který kromě kyseliny mléčné produkuje také kyselinu octovou a tím inhibuje růst a množení většiny kvasinek.

Lactobacillus brevis

nejméně 1 x 1011 CFU/g přípravku*.

* CFU – jednotky tvořící kolonie

Jedno balení 250 gramů je určeno pro ošetření 250 tun čerstvé hmoty – základní dávka je 1 gram na 1 tunu hmoty. Celé balení dobře rozmíchejte v 1 – 2 l čisté vody. Takto připravený roztok dále rozmíchejte v takovém množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování vašeho aplikátoru a rovnoměrně aplikujte na řezanku přímo při sklizni anebo při jejím silážování. Přípravek může být aplikován všemi systémy mikroaplikace Pro menší množství siláže je možné použít přiloženou odměrku na 50g AdiSilu.

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s inokulanty AdiSil®.