AdiSil® Mix

Inokulant pro zvýšení stability silážovaných krmiv s vyšší sušinou.

Výhody použití přípravku AdiSil® Mix:

   • Lepší fermentace siláže.
   • Nižší ztráty sušiny při silážování.
   • Stabilní siláž i po jejím otevření.
   • Nižší ztráty na čelní stěně při jejím vybírání.
   • Delší skladovatelnost siláže.
   • Lepší chutnost a příjem siláže.
   • Více využitelných živin.

AdiSil® Mix je špičkový silážní přípravek určený pro konzervaci travních, kukuřičných a glycidových siláží s vyšší sušinou. Rychlý start bakterií mléčného kvašení Lactobacillus plantarum zastaví rozvoj nežádoucí mikroflóry. Díky částečné produkci kyseliny octové kmenem Lactobacillus brevis dochází k výraznému snížení počtu kvasinek a tím i zlepšení aerobní stability siláže po jejím otevření.

AdiSil® Mix obsahuje dva kmeny mléčných baktérií; Lactobacillus plantarum a Lactobacillus brevis. Tyto kmeny byly izolovány v provozních podmínkách na farmách. Hlavním kritériem výběru kmenů byla rychlost fermentačního procesu a stabilita siláže po jejím otevření.

AdiSil® Mix obsahuje dva unikátní kmeny, které kromě kyseliny mléčné produkují také kyselinu octovou a tím inhibují růst a aktivitu většiny kvasinek.

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus brevis

nejméně 1 x 1011 CFU/g přípravku*.

* CFU – jednotky tvořící kolonie

Jedno balení 250 gramů je určeno pro ošetření 250 tun čerstvé hmoty – základní dávka je 1 gram na 1 tunu hmoty. Celé balení dobře rozmíchejte v 1 – 2 l čisté vody. Takto připravený roztok dále rozmíchejte takovém množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování vašeho aplikátoru a rovnoměrně aplikujte na řezanku přímo při sklizni anebo při jejím silážování. Přípravek může být aplikován všemi systémy mikroaplikace Pro menší množství siláže je možné použít přiloženou odměrku na 50g AdiSilu.

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.