AdiSil® Plus

Inokulant s rychlým nástupem fermentace široké škály cukrů při širokém rozpětí sušiny silážované hmoty.

Mikrobiální inokulant pro konzervaci objemných krmiv se sušinou nad 28%.

AdiSil® Plus znamená:

   • Široké spektrum fermentovaných cukrů včetně fruktanů.
   • Rychlý nástup mléčného kvašení v silážované hmotě.
   • Účinnou inhibici nežádoucí mikroflóry.
   • Snížení rizika degradace silážované hmoty.
   • Kvalitní průběh fermentačního procesu.
   • Vyšší nutriční hodnotu siláže.
   • Lepší chutnost a příjem siláže.
   • Vyšší produkci mléka.

AdiSil® Plus je nový koncentrovaný silážní přípravek určený pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných siláží. Díky široké fermentační škále cukrů a vyšší koncentraci účinných složek výrazně zlepšuje fermentační proces a nutriční hodnotu siláží.

AdiSil® Plus obsahuje dva unikátní kmeny mléčných baktérií; Lactobacillus paracasei – díky široké fermentační škále cukrů (fermentuje také fruktany) rychle snižuje hodnotu pH a Lactobacillus plantarum – dokončuje fermentační proces a stabilizuje silážovanou hmotu. Pro bachorovou mikroflóru je metabolicky - jako rychlý zdroj energie - nejvýhodnější L forma kyseliny mléčné.

Použitý kmen Lactobacillus paracasei produkuje více než 90% kyseliny mléčné v nejvyužitelnější L (+) formě. Díky rychlému startu, širokému fermentačnímu rozpětí a optimální koncentraci obou silážních kultur dochází k rychlému poklesu hodnoty pH, zastavení množení nežádoucích mikroorganismu a snížení rizika následné degradace silážované hmoty.

Takto ošetřená siláž obsahuje maximální koncentraci uchovaných živin a je pro skot chuťově atraktivní. Výsledkem je zlepšení užitkovosti dojnic a návratnosti vložené investice.

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus paracasei

nejméně 1.5 x 1011 CFU/g přípravku*.

* CFU – jednotky tvořící kolonie

Jedno balení 500 gramů je určeno pro ošetření 250 tun čerstvé hmoty – základní dávka je 2 gramy na 1 tunu hmoty. Celé balení dobře rozmíchejte v 1 – 2 l čisté vody. Takto připravený roztok dále rozmíchejte v takovém množství vody, které vyhovuje optimálnímu dávkování vašeho aplikátoru a rovnoměrně aplikujte na řezanku přímo při sklizni anebo při jejím silážování. Přípravek může být aplikován všemi systémy mikroaplikace Pro menší množství siláže je možné použít přiloženou odměrku na 50g AdiSilu.

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.