Hermetické uzavření silážních jam

Rovnoměrně připravený povrch řádně udusané siláže ošetřete solemi organických kyselin – benzoát sodný, sorbát draselný nebo přípravky SilaPro NC, SilaPro Mix NA nebo SilaFor NA Plus

1. Co nejdříve po ošetření zakryjte povrch siláže vícevrstvou PE fólií nebo bariérovou fólií SILOSTOP.
2. Překryjte fólii ochrannou zátěžovou tkaninou SILOTEX nebo sítí SILONET.

Pro dokonalé utěsnění povrchu siláže položte podél všech okrajů a napříč silážní jámy zátěžové pytle SILOBAG naplněné štěrkem. Pytle musí být za sebou kladeny tak, že spodní část jednoho pytle překrývá průhmat pytle předchozího.

Při zkrmování vždy nechte celý horní okraj čela siláže zatížený nepřerušovanou řadou zátěžových pytlů SILOBAG. V průběhu vybírání siláže posunujte zátěžové pytle SILOBAG pouze o nezbytně potřebnou vzdálenost.