SilaFor® 2 Plus

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.

Kombinace kyseliny mravenčí a její soli.

   • Brání rozkladu dusíkatých látek.
   • Okamžité snížení pH silážované hmoty.
   • Výrazný antibakteriální účinek.

Určený pro:

   • konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce z přímé sklizně při sušině 20-28%
    (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky .....)
   • konzervace mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

   • konzervaci pícnin s nízkou sušinou (od 20%)
   • silážování za špatných klimatických podmínek kdy nelze zavadat
   • konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty
• působí selektivně na fermentační procesy
• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy
• brání rozkladu dusíkatých látek
• potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry
• zlepšuje aerobní stabilitu siláže
• podporuje uchování cukrů
• snižuje ztrátu sušiny
• zvyšuje příjem sušiny a konverzi živin

• kyselina mravenčí
• mravenčan sodný
• karamel E 150d
• voda

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce

Pícninal/t
TRÁVY3 - 5
LOUKY3 - 6
JETEL3 - 6
VOJTĚŠKA4 - 6
MLÁTO3 - 4

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.