SilaPro® Mix NA

Konzervant pro usměrnění fermentačního procesu a zvýšení aerobní stability.

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci:

   • Produktů dělené sklizně kukuřice.
   • Drceného vlhkého zrna obilovin, kukuřice a luštěnin.
   • Kompletních a statkových krmiv.
   • Vedlejších produktů potravinářského průmyslu.

Kyselina mravenčí – silný antibakteriální účinek.

   • okamžité snížení pH konzervovaných produktů
   • selektivní ovlivnění fermentačního procesu
   • vytvoření optimálního prostředí pro činnost bakterií mléčného kvašení
   • snížení ztrát energie a nutričních hodnot způsobených fermentačním procesem

Kyselina propionová - silný protiplísňový účinek

   • ovlivnění metabolismu cukrů a tvorby DNA plísní  a kvasinek.
   • zamezení rozvoje plísní při konzervaci produktů s vyšším rizikem zaplísnění
   • zamezení rozvoje mikroorganismů způsobujících  sekundární fermentaci a zahřívání zakonzervovaných statkových krmiv
   • snížení ztrát nutriční hodnoty konzervovaných produktů
   • zdroj pohotové energie pro hospodářské zvířata

• působí na základě synergického účinku kyseliny mravenčí a kyseliny propionové
• elektivně usměrňuje fermentační proces
• snižuje ztráty energie a nutričních hodnot
• vytváří optimální prostředí pro činnost LAB*
• je zdrojem pohotové energie
• výrazně snížena korozivita organických kyselin.
• výrazný dlouhodobý protiplísňový účinek

• kyselina mravenčí
• kyselina propionová
• mravenčan sodný
• propionan sodný

Konzervace produktů dělené sklizně kukuřice - LKS:

Sušina %50 - 584 kg / t
 58 - 625 kg / t
   

Vlhké šrotované zrno obilovin, kukuřice, luštěnin:

Sušina %60 - 704 kg / t
 70 - 735 kg / t
   

Vlhké mačkané zrno obilovin, kukuřice, luštěnin:

Obilniny, kukuřice
Sušina %55 - 654 kg / t
 65 - 705 kg / t
Hrách a fazole
Sušina %55 - 654 kg / t
 65 - 705 kg / t
 70 - 755 kg / t

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.