SilaPro® PA-99

Inhibitory plísní

Speciální protiplísňový přípravek na bázi kyseliny propionové pro aerobní konzervaci celého a mačkaného vlhkého zrna kukuřice a obilovin.

Vysoce účinný protiplísňový přípravek pro ošetření:

   • Celého vlhkého zrna obilovin, kukuřice a luštěnin.
   • Vedlejších produktů potravinářského průmyslu.
   • Kompletních a statkových krmiv.

Působení kyseliny propionové:
Kyselina propionová v nedisociované formě penetruje přes buněčnou stěnu plísní, kvasinek a bakterií jimž narušuje metabolizmus cukrů a tvorbu DNA. Tímto inhibuje aktivitu mikroorganismů a snižuje množství nežádoucích produktů jejich metabolizmu.
Kyselina propionová snižuje počet škůdců v skladovaném obilí a krmivech. Proniká přes buněčnou stěnu nakladených vajíček škodlivého hmyzu a zamezuje vývoj zárodku.
Kyselina propionová proniká přes buněčnou stěnu zrn, v nedisociované formě vstupuje do Krebsova cyklu a ovlivňuje činnost enzymů. Skladované zrno omezuje svoji metabolickou činnost. Nutriční ztráty skladovaných obilovin a krmných směsí prodýcháváním jsou minimální.
Kyselina propionová výrazně pozitivně ovlivňuje sekreci trávicích enzymů v trávicím traktu hospodářských zvířat.
Kyselina propionová je významným zdrojem pohotové energie.

Aplikace

   • homogenní nástřik aplikátorem odolným působení  organických kyselin
   • nástřik musí být prováděn přes trysky na šnekovém dopravníku nejméně 3m dlouhém se stoupáním  minimálně 30%
   • s klesající teplotou ovzduší vzrůstá viskosita přípravku.

Speciální protiplísňový přípravek na bázi kyseliny propionové.
Přípravek je především určen ke konzervaci vlhkého zrna obilovin, kukuřice, luštěnin, vedlejších produktů potravinářského průmyslu a k protiplísňovému ošetření krmných směsí.

• kyselina propionová
• propionan amonný

Aplikační dávka je ovlivněna:
• dobou skladování obilovin a krmných směsí
• vlhkostí konzervovaného obilí a kompletních  krmných směsí
• skladovacími podmínkami

Dávkování (%) pro konzervaci celého vlhkého zrna obilovin a kukuřice:
 Doba skladování, měsíce
Vlhkost %do 11 - 33 - 66 - 12
do 160.350.450.500.55
16-180.400.500.550.65
18-200.450.550.650.75
20-220.500.650.750.85
22-240.550.700.850.95
24-260.600.800.951.05
26-280.700.901.051.15
28-300.801.001.151.30
30-320.901.101.251.45
     
Protiplísňový nástřik (kg/t) do kompletních krmných směsí:   
Vlhkost směsi %Aplikační dávka (kg/t)   
120.5 – 1.5*   
141.0 – 2.5*   
161.5 – 3.5*   

*Zhoršené skladovací podmínky

Lze použít v ekologickém zemědělství.

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.