SilaPro® Stabilizer Crimp

Přípravek pro konzervaci mačkaného, drceného vlhkého zrna kukuřice a obilovin.

Bezpečný vůči lidem a technice!
Vynikající aerobní stabilita siláže!

   • kyselina propionová
   • propionan amonný,
   • benzoát sodný
   • glycerin
   • propylenglykol

Všechny přípravky AdiSil® mohou být aplikovány systémy mikroaplikace.
Pro zajištění aerobní stability a zamezení rozvoje plísní a kvasinek v silážované hmotě lze použít kombinace roztoku benzoátu sodného anebo sorbátu draselného se všemi inokulanty značky AdiSil®.
Benzoát sodný a sorbát draselný včetně aplikačního doporučení lze objednat současně s  inokulanty AdiSil®.