Search

Kompletní program silážování s Biofermem

SilaFor® 2000 NC

Vysoce účinná kombinace organických kyselin a jejich solí.

Určený pro:

  • konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce při sušině od 28% (vojtěška, jetel, žito, travní porosty, směsky…)
  • konzervaci mačkaného, drceného nebo šrotovaného vlhkého zrna kukuřice, obilí a luštěnin
  • konzervaci mláta a vedlejších produktů potravinářského průmyslu
  • ošetření horní vrstvy a bočních stěn před zakrytím silážní jám

 

Zvyšuje:

  • úspěšnost silážování bílkovinných pícnin
  • obsah uchovaných živin ve formě pohotové energie a bílkovin
  • příjem siláže a produkci mléka
  • obsah tuku a bílkovin v mléce